Rukovalac građevinskom mehanizacijom

Naziv radnog mesta: Rukovalac građevinskom mehanizacijom

 1. Cilj: Rukovanje radnom mehanizacijom iz svog delokruga rada radi obezbeđenja uspešnog obavljanja poslova službe za izvođenje površinskih radova.
 2. Osnovne aktivnosti i zadaci obuhvataju sledeće, drugi poslovi mogu biti dodeljeni:
 • Odgovoran za bezbedno upravljanje građevinskom mehanizacijom (bagerom, utovarivačem, kombinovanom građevinskom mašinom i drugom mehanizacijom) i obavljanje poverenih zadataka u cilju uspešnog izvođenja površinskih građevinskih radova;
 • Stara se o osnovnom održavanju građevinske mehanizacije, obezbeđuje njeno bezbedno korišćenje i vodi odgovarajuće evidencije o korišćenju;
 • Odgovoran je za skladištenje i održavanje pomoćnog alata koji se koristi u radu sa građevinskom mehanizacijom;
 • Vodi evidencije o korišćenju i radnim satima mašina, kao i o utrošku goriva i troškovima održavanja;
 • Obavlja druge dnevne poslove u skladu sa planovima rada službe za izvođenje površinskih radova, pomažući u nadzoru nad izvođenjem radova;
 • Sastavlja izveštaje o radu i dostavlja ih asistentu u službi;
 • Po potrebi, može učestvovati u obučavanju drugih zaposlenih za rukovanje građevinskom mehanizacijom;
 • Redovno izveštava neposredno nadređenog i odgovara za verodostojnost podataka;
 • Pridržava se etičkih principa profesije i deluje u skladu sa politikom i procedurama poslodavca;
 • Obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca; 
 • Obavezan je i odgovoran, u delokrugu svoga rada, za primenu mera za bezbedan i zdrav rad u skladu sa  Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, drugim propisima iz te oblasti i Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu,
 • Poštuje mere ekološke i protiv požarne zaštite u delokrugu svojih poslova,
 • Učestvuje u obezbeđivanju funkcionisanja sistema kvaliteta u skladu sa standardima kvaliteta
 1. Lokacija:
 • Bor.
 1. Linija odgovornosti:
 • Ova pozicija odgovara inženjeru u službi za izvođenje površinskih radova i menadžeru gradnje – tehničkom savetniku.
 1. Sektor/Služba:
 • Služba za izvođenje površinskih radova.
 1. Nadzorna ovlašćenja:
 • Ova pozicija nema nadzorna ovlašćenja
 1. Obrazovanje i / ili iskustvo, Sertifikati:
 • Posedovanje sertifikata/diplome o stručnoj osposobljenosti za rukovanje građevinskim mašinama;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • Poželjno prethodno radno iskustvo u obavljanju poslova rukovanja građevinskim mašinama. 
 1. Ostale veštine i sposobnosti:
 • Znanje engleskog jezika predstavljaće prednost; 
 • Sposobnost obavljanja radnih aktivnosti uz minimum dnevnog nadzora,
 • Sklonost ka timskom radu.

(Neke od navedenih veština i sposobnosti mogu se dobiti putem dodatne obuke, ali kandidati moraju biti u stanju da pokažu sposobnost da steknu ove uslove pre zaposlenja)