Rukovalac pokretnim kranom

Naziv radnog mesta: Rukovalac pokretnim kranom 

 

 1. Cilj: Upravljanje/rukovanje pokretnim kranom/auto-dizalicom u cilju izvršavanja dnevnih operativnih poslova.
 2. Osnovne aktivnosti i zadaci obuhvataju sledeće, drugi poslovi mogu biti dodeljeni:
 • Odgovoran za bezbedno upravljanje pokretnim kranom/auto-dizalicom nosivosti do 50t i obavljanje poverenih zadataka, uključujući podizanje, utovar/istovar tereta i druge slične aktivnosti:
 • Kontroliše stanje opreme na dnevnom nivou, stara se o održavanju pokretnog krana/auto-dizalice (inicira zahtev za popravku), obezbeđuje njegovo bezbedno korišćenje i vodi odgovarajuće evidencije o korišćenju I održavanju;
 • Odgovoran je za skladištenje i održavanje pomoćnog alata koji se koristi u radu sa pokretnim kranom/auto-dizalicom i vodi potrebnu evidenciju o tome;
 • Vodi evidencije o korišćenju i radnim satima pokretnog krana/auto-dizalice, kao i o utrošku goriva i troškovima održavanja;
 • Obavlja druge dnevne poslove u skladu sa planovima rada elektromašinske službe, pomažući u nadzoru nad izvođenjem radova;
 • Sastavlja izveštaje o radu i dostavlja ih Mlađem mašinskom inžinjeru;
 • Redovno izveštava neposredno nadređenog i odgovara za verodostojnost podataka
 • Pridržava se etičkih principa profesije i deluje u skladu sa politikom i procedurama poslodavca;
 • Obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca; 
 • Obavezan je i odgovoran, u delokrugu svoga rada, za primenu mera za bezbedan i zdrav rad u skladu sa  Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, drugim propisima iz te oblasti i Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu,
 • Poštuje mere ekološke i protiv požarne zaštite u delokrugu svojih poslova,
 • Učestvuje u obezbeđivanju funkcionisanja sistema kvaliteta u skladu sa standardima kvaliteta
 1. Lokacija:
 • Bor.
 1. Linija odgovornosti:
 • Ova pozicija odgovara Mlađem mašinskom inženjeru i Mašinskom inženjeru-tehničkom savetniku.
 1. Sektor/Služba:
 • Elektromašinska služba.
 1. Nadzorna ovlašćenja:
 • Ova pozicija nema nadzorna ovlašćenja
 1. Obrazovanje i / ili iskustvo, Sertifikati:
 • Stečeno srednje obrazovanje IV stepena stručne spreme;
 • Posedovanje sertifikata/uverenja o stručnoj osposobljenosti za rukovanje pokretnim kranom,
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivni vozač)
 • Minimum 5 godina prethodnog radnog iskustva u rukovanju pokretnim kranom nosivosti do i preko 50t;
 1. Ostale veštine i sposobnosti:
 • Odlična koordinacija pokreta I opšta fizička pokretljivost,
 • Uvažavanje I poštovanje pravila bezbednosti I zdravlja na radu, 
 • Dobro poznavanje engleskog jezika je prednost.

(Neke od navedenih veština i sposobnosti mogu se dobiti putem dodatne obuke, ali kandidati moraju biti u stanju da pokažu sposobnost da steknu ove uslove pre zaposlenja)