Specijalista za regrutaciju i trening zaposlenih

Naziv radnog mesta: Specijalista za regrutaciju i trening zaposlenih

 1. Cilj:
 • Pružanje podrške u blagovremenom obezbeđivanju radne snage za sve pozicije kod Poslodavca kroz proces regrutacije i selekcije kvalifikovanih i kompetentnih kandidata i njihovog adekvatnog postavljanja, raspoređivanja, treninga i obučavanja u cilju postizanja optimalne efikasnosti.
 1. Osnovne aktivnosti i zadaci obuhvataju sledeće, drugi poslovi mogu biti dodeljeni:
 • Radi na obezbeđivanju blagovremenog popunjavanja slobodnih pozicija kod Poslodavca;
 • Pruža odgovarajući nadzor nad procesom napretka i profesionalnog obučavanja zaposlenih i predlaže potrebnu podršku i trening tamo gde je neophodno;
 • Prikuplja informacije o postojećim slobodnim pozicijama kod Poslodavca u cilju obezbeđenja njihove blagovremene identifikacije i popunjavanja;
 • Prikuplja i dokumentuje informacije o postojećim kompetencijama zaposlenih i identifikuje njihove veštine i eventualni nedostatak potrebnih veština, te sastavlja programe za njihovo rešavanje;
 • Pruža tačne procene o postojanju viška i manjka radne snage, u saradnji sa drugim službama kod Poslodavca;
 • Pruža podršku u cilju odgovarajućeg usmeravanja procesa prelaska, premeštaja i napuštanja organizacije od strane zaposlenih;
 • Identifikuje i procenjuje potrebe za treningom i profesionalnim obučavanjem zaposlenih kod Poslodavca,  sve u skladu sa potrebama menadžera i drugih rukovodilaca kod Poslodavca;
 • Radi na kreiranju generalnih i individualnih planova obuke zaposlenih kod Poslodavca;
 • Razvija, organizuje, sprovodi i ocenjuje  programe obuke i kreira materijale potrebne za njihovo sprovođenje;
 • Usmerava struktuirani sistem obuka i način učenja, održava sastanke i prezentacije edukativnog materijala;
 • Planira, organizuje i primenjuje spektar trening aktivnosti i procenjuje efektivnost treninga;
 • Pomaže zaposlenima u sticanju novih ili poboljšanju postojećih veština;
 • Razvija programe za napredak zaposlenih do izvršnih pozicija;
 • Kreira pripravničke programe;
 • Sprovodi orijentacione razgovore sa novozaposlenima, redovno ažurirajući priručnik za novozaposlene;
 • Sprovodi različite ankete;
 • Učestvuje u procesu pribavljanja radnih i drugih dozvola za zaposlene – strane državljane pred državnim organima;
 • U saradnji sa drugim službama kod Poslodavca, učestvuje u održavanju baze podataka o kandidatima za zaposlenje;
 • Redovno izveštava neposredno nadređenog i odgovara za verodostojnost podataka
 • Pridržava se etičkih principa profesije i deluje u skladu sa politikom i procedurama preduzeća;
 • Obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca;
 • Obavezan je i odgovoran, u delokrugu svoga rada, za primenu mera za bezbedan i zdrav rad u skladu sa  Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, drugim propisima iz te oblasti i  Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu;
 • Poštuje mere ekološke i protiv požarne zaštite u delokrugu svojih poslova;
 • Učestvuje u obezbeđivanju funkcionisanja sistema kvaliteta u skladu sa standardima kvaliteta.
 1. Lokacija :
 • Bor/Beograd.
 1. Linija odgovornosti:
 • Ova pozicija odgovara Menadžeru ljudskih resursa.
 1. Odeljenje/Služba:
 • Služba ljudskih resursa.
 1. Nadzorna ovlašćenja:
 • Ova pozicija nema nadzorna ovlašćenja
 1. Obrazovanje i / ili iskustvo, Sertifikati:
 • Stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim ili strukovnim studijama;
 • Minimum 3 godine radnog iskustva u oblasti regrutacije i profesionalnog obučavanja zaposlenih;
 • Odlično poznavanje rada u programskom paketu MS Office, prvenstveno u Excelu.
 • Odlično znanje engleskog jezika.
 1. Ostale veštine i sposobnosti:
 • Sposobnost rada u uslovima postojanja različitih kulturnih normi;
 • Sposobnost upravljanja međusobno suprotstavljenim pririotetima;
 • Izražena veština rešavanja problema;
 • Razvijena sposobnost pismene i usmene komunikacije;
 • Izražene organizacione i prezentacijske veštine, posvećenost detaljima i sposobnost preuzimanja inicijative.

(Neke od navedenih veština i sposobnosti mogu se dobiti putem dodatne obuke, ali kandidati moraju biti u stanju da pokažu sposobnost da steknu ove uslove pre zaposlenja)

NAPOMENA: Zainteresovani mogu poslati radnu biografiju putem elektronske pošte na adresu jobs@rakita.net , ili doneti lično u Info centar kompanije, adresa Moše Pijade 46/6 (preko puta Doma kulture u Boru).