Vozač teretnog vozila – kamiona

Naziv radnog mesta: Vozač teretnog vozila – kamiona

 1. Cilj: Upravlja kamionom i obavlja druge srodne poslove u okviru svog delokruga rada u cilju uspešnog sprovođenja aktivnosti službe za izvođenje površinskih radova.
 2. Osnovne aktivnosti i zadaci obuhvataju sledeće, drugi poslovi mogu biti dodeljeni:
 • Odgovoran za bezbedno upravljanje kamionom, prevoz tereta i obavljanje drugih povezanih radnih zadataka u cilju uspešnog izvođenja radova iz delokruga rada službe za izvođenje površinskih radova;
 • Odgovoran za osnovno održavanje i čišćenje kamiona, obezbeđuje njihovu bezbednu upotrebu i vodi evidencije u korišćenju, potrošnji goriva i troškovima održavanja; 
 • U slučaju potrebe, pod uslovom da je osposobljen, može privremeno upravljati i drugim građevinskim mašinama (bager, utovarivač, kombinovana građevinska mašina);
 • Obavlja i druge srodne poslove, neophodne radi nesmetanog obavljanja osnovnih poslova iz svog delokruga rada, te može biti zadužen za pružanje podrške u nadzoru nad izvođenjem radova koje obavljanju treća lica; 
 • Po potrebi, može učestvovati u obučavanju drugih zaposlenih za rukovanje radnom mehanizacijom;
 • Redovno izveštava neposredno nadređenog i odgovara za verodostojnost podataka;
 • Pridržava se etičkih principa profesije i deluje u skladu sa politikom i procedurama poslodavca;
 • Obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca; 
 • Obavezan je i odgovoran, u delokrugu svoga rada, za primenu mera za bezbedan i zdrav rad u skladu sa  Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, drugim propisima iz te oblasti i Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu,
 • Poštuje mere ekološke i protiv požarne zaštite u delokrugu svojih poslova,
 • Učestvuje u obezbeđivanju funkcionisanja sistema kvaliteta u skladu sa standardima kvaliteta
 1. Lokacija :
 • Bor.
 1. Linija odgovornosti:
 • Ova pozicija odgovara Inženjeru u službi za izvođenje površinskih radova i menadžeru gradnje – tehničkom savetniku. 
 1. Sektor/Služba:
 • Služba.za izvođenje površinskih radova. 
 1. Nadzorna ovlašćenja:
 • Ova pozicija nema nadzorna ovlašćenja
 1. Obrazovanje i / ili iskustvo, Sertifikati:
 • Posedovanje vozačke dozvole C kategorije;
 • Zdrastvena sposobnost za obavljanje predmetnih poslova;
 • Najmanje dve godine prethodnog radnog iskustva u obavljanju ovih poslova. 
 1. Ostale veštine i sposobnosti:
 • Posedovanje vozačke dozvole D kategorije, kao i prethodnog radnog iskustva u upravljanju radnom mehanizacijom predstavljaće prednost; 
 • Sposobnost obavljanja radnih aktivnosti uz minimum dnevnog nadzora,
 • Sklonost ka timskom radu.

(Neke od navedenih veština i sposobnosti mogu se dobiti putem dodatne obuke, ali kandidati moraju biti u stanju da pokažu sposobnost da steknu ove uslove pre zaposlenja)

NAPOMENA: Zainteresovani mogu popuniti Prijavu za posao koja se nalazi ispod ovog teksta i poslati svoj CV na adresu jobs@rakita.net ili doneti odštampanu biografiju (CV) lično u sedište kompanije (adresa Suvaja 185a, u bilzini aerodroma u Boru). Radne biografije i prijave je potrebno dostaviti na srpskom i na engleskom jeziku.